Υπηρεσίες Πωλήσεων και Προώθησης Προϊόντων Φαρμακευτικών Εταιρειών – MaBiCo

Oι κλασικές μέθοδοι πωλήσεων και προώθησης των προϊόντων μίας φαρμακευτικής εταιρείας είναι η ιατρική ενημέρωση και οι απευθείας πωλήσεις σε φαρμακεία. Η πρώτη υπηρεσία απευθύνεται στους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (αναλόγως της θεραπευτικής κατηγορίας του εκάστοτε προϊόντος) ενώ η δεύτερη στοχεύει απευθείας στον φαρμακοποιό προκειμένου να προμηθευτεί το προϊόν για να ικανοποιήσει την όποια ζήτηση δημιουργηθεί αλλά και για να το προωθήσει ο ίδιος στους πελάτες του φαρμακείου του.

Εντούτοις για τα παραφαρμακευτικά προϊόντα υπάρχει και η επιλογή της απευθείας προώθησης τους στο ευρύ κοινό. Εκτός από τις παραδοσιακές DTC (Direct To Consumer) ενέργειες, όπως η τηλεόραση, τα περιοδικά και το ραδιόφωνο υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες πωλήσεων και προώθησης που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους επισκέπτες του φαρμακείου και μπορούν να οδηγήσουν σε άμεσες πωλήσεις. Αυτές έχουν να κάνουν με την πώληση των προϊόντων μιας φαρμακευτικής εταιρείας εντός του φαρμακείου από ειδικά εκπαιδευμένες προωθήτριες (promo-girls).

Τέτοιες υπηρεσίες πωλήσεων και προώθησης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για προϊόντα προσωπικής περιποίησης (όπως δερμοκαλλυντικά και αντηλιακά), για συμπληρώματα διατροφής αλλά και για άλλου τύπου παραφαρμακευτικά προϊόντα όπως βρεφική περιποίηση, οπτικά ακόμη και αναλώσιμα.

Στόχος βέβαια της κάθε εταιρείας δεν είναι μόνο η πώληση των προϊόντων της αλλά και η γνωριμία και εξοικείωση του κοινού με αυτά. Γι’ αυτό τον λόγο μία προωθήτρια πρέπει να είναι εξοπλισμένη με δείγματα που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πελάτες του φαρμακείου οι οποίοι ακόμη και αν δεν προβούν σε αγορά εκείνη την στιγμή μπορεί στο μέλλον όταν τους δημιουργηθεί η ανάλογη ανάγκη να ζητήσουν το προϊόν που δοκίμασαν. Η δοκιμή ενός προϊόντος έχει μεγάλο αντίκτυπο καθώς απευθύνεται στις αισθήσεις του καταναλωτή. Για παράδειγμα αν πρόκειται για κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, μία γευστική δοκιμή μπορεί να πείσει ένα σημαντικό ποσοστό πελατών να το αγοράσουν ή αν πρόκειται για κάποιο αντηλιακό προϊόν η υφή και η μυρωδιά του να κάνουν αρκετούς καταναλωτές να το προτιμήσουν.

Κάποια επιπλέον εργαλεία που μπορούν να έχουν οι προωθήτριες στην διάθεση τους είναι τα ενημερωτικά έντυπα, τα εκπτωτικά κουπόνια και άλλα υπενθυμιστικά δώρα για τους καταναλωτές και για τους επισκέπτες του φαρμακείου που θα δείξουν ενδιαφέρον. Ο σκοπός των ενεργειών εντός του φαρμακείου είναι διπλός: η πώληση και η προώθηση του ονόματος των προϊόντων (brand) της φαρμακευτικής εταιρείας.

Σαφώς η επίτευξη πωλήσεων μέσω προωθητριών υστερεί σημαντικά σε αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ιατρική ενημέρωση και την ενημέρωση του φαρμακοποιού, όμως δεν παύει να είναι ένα ακόμη εργαλείο στην διάθεση των φαρμακευτικών εταιρειών που τους επιτρέπει να έρθουν σε απευθείας επαφή με τους καταναλωτές. Δεν αρκεί όμως μια εταιρεία να έχει βρει τον κατάλληλο συνεργάτη για να χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες πωλήσεων. Πρέπει να γνωρίζει και πώς να χρησιμοποιεί ορθά αυτά τα εργαλεία. Με άλλα λόγια  η φαρμακευτική εταιρεία θα πρέπει κατ’ αρχήν να επιλέξει τα κατάλληλα φαρμακεία εντός των οποίων θα πραγματοποιήσει τέτοιες προωθητικές ενέργειες. Τέτοια φαρμακεία είναι συνήθως αυτά με την μεγαλύτερη κίνηση. Εντούτοις, αυτό το κριτήριο από μόνο του δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει λοιπόν πριν επιλεγεί το φαρμακείο να έχει γίνει και η κατάλληλη χαρτογράφηση του, όπως το προφίλ της πελατείας του, ποιες ημέρες έχει την μεγαλύτερη κίνηση, ποια προϊόντα κινεί περισσότερο κλπ. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τοποθεσία του φαρμακείου, καθώς υπάρχουν περιοχές που ευνοούν την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων έναντι κάποιων άλλων (π.χ. αντηλιακά).

Για να καταστεί πετυχημένη η χρήση τέτοιου είδους υπηρεσιών πωλήσεων και προώθησης, θα πρέπει επίσης να επιλεχθεί ο κατάλληλος συνεργάτης. Θα πρέπει με άλλα λόγια οι άνθρωποι που θα αναλάβουν την προώθηση και την πώληση των προϊόντων να έχουν τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες εκείνες που θα επηρεάσουν έστω και υποσυνείδητα τους επισκέπτες του φαρμακείου να δοκιμάσουν και εν τέλει να αγοράσουν τα προϊόντα που προωθούν. Για παράδειγμα θα πρέπει ο άνθρωπος που κάνει την προώθηση να είναι επικοινωνιακός και ευχάριστος. Θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να απαντήσει σε ενδεχόμενες απορίες του κοινού.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες υπηρεσίες προώθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και όσο χρονικό ορίζοντα κρίνουν απαραίτητο. Παρ΄όλα αυτά αυτές οι ενέργειες είναι συνήθως αποσπασματικές και έχουν να κάνουν με την εποχικότητα των προϊόντων. Έστω κι έτσι όμως, οι εταιρείες που υιοθετούν τέτοιες υπηρεσίες πωλήσεων πετυχαίνουν να αυξήσουν έστω και λίγο τις πωλήσεις τους, να αναπτύξουν το brand-awareness των προϊόντων τους αλλά και να βελτιώσουν μακροπρόθεσμα τις σχέσεις τους με τα φαρμακεία.