Προώθηση Προϊόντων Υγείας σε Ιατρούς και Φαρμακεία την Εποχή του Κορωνοϊού.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει διαταράξει την οικονομία και το σύνολο σχεδόν των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Δεν θα μπορούσε από αυτή την γενικότερη αναστάτωση να λείπει και η ιατρική ενημέρωση ή οι πωλήσεις στα φαρμακεία. Ο,τιδήποτε έχει να κάνει με προώθηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό και οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να συνεχίσουν τα προϊόντα τους να υποστηρίζονται από την ιατροφαρμακευτική κοινότητα.

Όλα αυτά τα χρόνια οι επενδύσεις που έχουν γίνει από φαρμακευτικές (και όχι μόνο) εταιρείες στον τομέα της ιατρικής ενημέρωσης και της προώθησης στα φαρμακεία είναι τεράστιες και τώρα ο κορωνοϊός έρχεται να τις απειλήσει. Θα πρέπει επομένως οι εταιρείες να προσαρμοστούν και να προστατεύσουν τα τόσα χρόνια δουλειάς που έχουν γίνει διατηρώντας τις επαφές τους με τους επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα οι εταιρείες θα πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ του να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς και να προστατεύσουν τους εργαζόμενους τους, τους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας και βεβαίως τους ασθενείς – πελάτες τους.

Κατ’ αρχήν οι εταιρείες θα πρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση που θα εξασφαλίζει και την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και την ομαλή επικοινωνία τους. Για παράδειγμα αν κάποιος επαγγελματίας υγείας λόγω της κατάστασης δεν δέχεται επισκέψεις στο ιατρείο ή στο φαρμακείο του, θα πρέπει οι εταιρείες να ενθαρρύνουν την χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (όπως οι πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων) και να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους τους ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν απρόσκοπτα. Επιπλέον συστήνεται σε αυτές τις περιπτώσεις η αποστολή δειγμάτων και άλλου υλικού με courier έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί κλπ. έχουν τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσουν να προωθούν τα προϊόντα στους πελάτες τους.

Για τις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπροσώπων μίας εταιρείας και των επαγγελματιών υγείας είναι απαραίτητο να τηρούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και να προσφέρονται τα κατάλληλα μέσα και ο εξοπλισμός για την προστασία όλων. Έτσι θα πρέπει οι εταιρείες να εξοπλίζουν τους ιατρικούς επισκέπτες και τους πωλητές τους με μάσκες και αντισηπτικά, χωρίς να απαιτείται η δική τους οικονομική επιβάρυνση. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η χρήση κάποιου tablet αντί του απλού εντύπου και να διασφαλίζεται ότι το tablet απολυμαίνεται κάθε φόρα που ολοκληρώνεται μία παρουσίαση. Όσον αφορά την εναπόθεση εντύπων ή δειγμάτων στους χώρους του ιατρείου ή του φαρμακείου θα πρέπει αυτή να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες υγείας.

Εκτός των παραπάνω θα πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία από τους αντιπροσώπους των εταιρειών στο να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ασθενών. Για παράδειγμα αν πρόκειται για ιατρική ενημέρωση θα πρέπει οι φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι να ενημερώνουν τους γιατρούς για την πρόθεση τους να επισκεφθούν το ιατρείο τους και να κανονίζουν κάποιο ραντεβού που θα βολεύει καλύτερα τον ιατρό και τους ασθενείς του. Σαφέστατα αυτό αποτελεί μία πρόσθετη δυσκολία για τους ιατρικούς επισκέπτες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά είναι κάτι που πρέπει και μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστες απώλειες στις καθημερινές επισκέψεις τους.

Θα πρέπει επίσης και οι ιατρικοί επισκέπτες να μην καταχρώνται τον χρόνο του ιατρού και να σέβονται την ώρα των ραντεβού. Απαιτείται επομένως πολύ σωστή διαχείριση χρόνου, ακρίβεια και μεγάλη ευελιξία καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί ακόμη και η μετάβαση του ιατρικού επισκέπτη σε διαφορετικές περιοχές προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις που έχουν προκύψει λόγω του κορωνοϊού. Θα πρέπει όμως και οι εταιρείες να επιδείξουν ευελιξία καθώς ενδέχεται τα δηλωμένα προγραμματισμένα ραντεβού των εργαζομένων τους με τους επαγγελματίες υγείας να αλλάζουν συχνά. Οπότε ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα επισκέψεων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιείκεια και κατανόηση.

Ακόμη οι εμπορικοί και φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι θα πρέπει να περιμένουν ξεχωριστά από τους υπόλοιπους ασθενείς (κατά προτίμηση σε ανοιχτό χώρο) έτσι ώστε αν έχουν κορωνοϊό να μην θέσουν σε κίνδυνο στους υπόλοιπους πελάτες τους ιατρείου ή του φαρμακείου.

Επιβάλλεται επίσης οι πωλητές φαρμακείου και οι ιατρικοί επισκέπτες να θερμομετρούνται κάθε βράδυ όταν επιστρέφουν από την εργασία τους αλλά και κάθε πρωί πριν επισκεφθούν τον πρώτο τους πελάτη. Αν κάποιος εργαζόμενος παρουσιάσει έστω και ήπια συμπτώματα θα πρέπει να του απαγορεύεται η μετάβαση του σε ιατρεία και φαρμακεία έως ότου αποσαφηνιστούν τα αίτια. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό η εταιρεία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους ιατρούς και τα φαρμακεία που δέχτηκαν επίσκεψη από τον ίδιο και να τους παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η περίοδος της πανδημίας αποτελεί μία δύσκολη κατάσταση για όλους όσους δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον χώρο της υγείας. Η τήρηση των σωστών μέτρων προστασίας και των κανόνων από τους εργαζομένους των εταιρειών είναι ο μόνος τρόπος που θα επιτρέψει στις εταιρείες με φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους γιατρούς και τα φαρμακεία και να διαφυλάξουν τις επενδύσεις που έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια.